Elderlywomanlookingatherutilitybills

Hoe kan technologie de betaalbaarheid van zorg helpen verzekeren?

In verschillende takken van de zorgsector nemen de kosten toe, of zullen ze dat de komende jaren doen. Zowel de Vlaamse als de federale overheid bieden dan ook op meerdere vlakken financiële ondersteuning. Tegelijk kan technologie de betaalbaarheid van zorg helpen verzekeren. Vooraleer we hiervoor oplossingen aanreiken, moeten we een andere vraag beantwoorden: aan welke vereisten moeten/kunnen onze zorginstellingen tegenwoordig voldoen en welke kosten komen daar bij kijken?


Hoeveel kost de zorg?

Laat ons er eerst eens de cijfers voor de woonzorgcentra bijnemen. In 2019 betaalde een bewoner gemiddeld 59,05 euro per dag in een Vlaams woonzorgcentrum, of dus ongeveer 1800 euro per maand, volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat is meer dan het wettelijk minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen. Het aantal RVT-bedden voor zwaar zorgbehoevenden, waarvoor de overheid extra middelen uitreikt, steeg in 2017-2018 met 3048. Zo kwam het totaal op 46.615 bedden te staan. Eind 1999 waren dat er nog maar 17.918.

Digital healthcare

Ziekenhuizen kampen al meerdere jaren met lage winstmarges. In 2019 lag de gezamenlijke courante resultaat van de Belgische ziekenhuizen op 0,48%,volgensde jaarlijkse sectoranalyse van Belfius. De ziekenhuizen hadden de voorbije jaren dus te weinig inkomsten, terwijl de winsten van vandaag noodzakelijk zijn voor de investeringen van morgen én de uitgaven toenemen. Tegelijk steeg de voorbije jaren het aantal verzorgende personeelsleden bij alle Belgische algemene ziekenhuizen: van 64.393 in 2013 naar 67.427 in 2019, volgens het rapport van de FOD Volksgezondheid. Dat is zo omdat het aantal ziekenhuisverblijven en dus patiënten blijft toenemen. Bovendien stuwt het aantal uitgevoerde onderzoeken volgens ons de kost voor de zorg omhoog. Net als de accommodatie die ziekenhuizen vandaag bieden, met veel meer comfort. En dan volgde nog coronajaar 2020. Niet alleen namen de kosten nog toe, ook daalden de inkomsten verder. Zo kwam de betaalbaarheid van de zorg nog meer onder druk te staan.

Volgens Samana, dat binnen de CM de belangen van chronisch zieken en mantelzorgers behartigt, hebben we op het niveau van het Vlaams gewest minstens 1,6 miljard euro nodig om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg weg te werken. Hier staat de betaalbaarheid van de zorg dus erg onder druk, en dat al langer dan vandaag. “We hebben in ons land jarenlang verwaarloosd om erin te investeren. Slechts 6% van ons budget gaat naar geestelijke gezondheidszorg, psychologische zorg is nauwelijks toegankelijk”, aldus Koen Lowet van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Kom eens langs

en beleef het LynX ecosysteem in Aalter, Namen of Puurs. We tonen je er graag onze oplossingen in een real life setting.

“De vergrijzingsgolf zal over vijf à tien jaar echt pieken, dus zal er een stevig meersporenbeleid gevoerd moeten worden”, vertelt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, de koepel van niet-commerciële zorgorganisaties, begin 2020in Het Belang Van Limburg. "Er zal extra geïnvesteerd moeten worden in de thuiszorg. Want oudere mensen blijven langer gezond - en dus langer thuis - maar op een bepaald moment worden ze vaak toch geconfronteerd met een of andere chronische ziekte, waardoor het aantal ouderen dat thuiszorg nodig heeft, groeit."

De vergrijzingsgolf zal over vijf à tien jaar echt pieken, dus zal er een stevig meersporenbeleid gevoerd moeten worden.

Gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro
Margot Cloet

Financiële ondersteuning

Voor het uitzonderlijke coronajaar 2020 konden de ziekenhuizen op extra financiële ondersteuning van de federale overheid rekenen. Volgens de hoofdeconoom van Belfius zijn we ook op een kantelmoment beland, waarbij de ziekenhuizen anders gefinancierd moeten worden. Het federaal regeerakkoord zou daar veel aandacht voor hebben, weet De Morgen.

Om het stijgend aantal zwaar zorgbehoevenden in de woonzorgcentra kwaliteitsvol te kunnen blijven verzorgen, zet Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke 20,5 miljoen euro opzij. Daarmee kunnen Vlaamse woonzorgcentra 340 extra zorgverleners aannemen. Hoewel minister Beke ook naar een eengemaakt zorgbudget wil, waardoor de sociale partners vrezen dat de zwaarst zorgbehoevenden zullen moeten inleveren.

Stethoscopeonmodernlaptopcomputerconnectpeopleinsocialnetwork Healthcareconcept

Verder begroot het Vlaams regeerakkoord 270 miljoen euro voor de geestelijke gezondheidszorg,aldus dit opiniestuk op VRT NWS. Tegelijk wil federale regering erin investeren: 1,2 miljard euro per jaar, tot 2024: telkens 600 miljoen voor betere verloning en werkvoorwaarden, 402 miljoen voor bijkomend personeel en 200 miljoen om de laagdrempeligheid en betere terugbetaling te garanderen, werkingsniveaus te verbinden en de zorg vlot beschikbaar te stellen.

En wat met de thuiszorg? Die kende een stevige uitbreiding, aldus nogmaals Margot Cloet in Het Belang Van Limburg. Maar daar zal het de komende jaren dus niet mogen bij blijven, gaf de gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro ook aan.

Kosten drukken met technologie

De overheden voorzien dus wel degelijk in financiële steun. Maar de vraag is vaak of die zal volstaan. Dus realiseren zorginstellingen ook besparingen. En daarbij kan technologie helpen. Ziekenhuizen besparen bijvoorbeeld vooral door clusters te vormen. Zo hoeven ze niet meer overal elke specialist aan te bieden.

Een klassieker om te centraliseren, zijn de communicatiesystemen en alarmcentrales. Daarbij voegen zorginstellingen de budgetten voor evacuatie-, alarm- en communicatieoplossingen samen, om vervolgens in één overkoepelend platform te investeren, zoals LynX® connect. Uiteraard kunnen alle zorginstellingen daar werk van maken. Daarvoor moeten ze in de spreekwoordelijke helikopter stappen en hun instelling van bovenaf bekijken. Zo zien ze meteen welke budgetten ze kunnen samenvoegen, om in technologie op organisatieniveau te investeren. Als ze dan de juiste technologische keuzes maken, kunnen ze met hetzelfde personeelsbestand dezelfde of nog betere zorgkwaliteit bieden, ook als het aantal bewoners en de zwaarte van de zorg toenemen. Tijd voor enkele voorbeelden die dat meteen duidelijk maken.

Lyn X General Setup

Meer tijd voor kerntaken én meer welzijn

Onlangs lanceerden we LynX® hello: een oplossing waarmee bewoners van woonzorgcentra via hun tv kunnen videobellen met familie en vrienden, zonder enige assistentie. De dierbaren bellen de bewoner via de smartphone op, waarna die met één druk op een armband opneemt. Daarna verschijnt de geliefde op de televisie, en kunnen ze elkaar horen én zien. Met deze technologie doorbreken we het sociaal isolement bij senioren, zonder dat het personeel extra taken dient op te nemen. De bewoners moeten immers geen enkele leercurve beklimmen. Bovendien verhoogt de oplossing nauwelijks de dagprijs, zoals u hier ziet.

Meer nieuws?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. We sturen je maandelijks een overzicht van onze nieuwtjes, klantervaringen en blogposts in je mailbox!

Goeie nachtzorg voor meer mensen

Tegelijk kunnen de medewerkers in de zorginstellingen hun zorgtaken doeltreffender uitvoeren, dankzij de juiste technologie. Laat ons ook daarvan een voorbeeld geven.

Een woonzorgcentrum met honderd bewoners heeft typisch een nachtploeg van twee à drie mensen. Moet u dan iemand extra inzetten tijdens de nacht, als het aantal senioren in het centrum toeneemt? Niet noodzakelijk. Als het woonzorgcentrum voor onze LynX® first-oplossing kiest, dragen de bewoners een wearable met een sensor, die precies maar onopvallend de positie van de drager doorgeeft aan het alarm- en communicatieplatform LynX® connect. Of vitale gezondheidsparameters, als het centrum ons platform gebruikt in combinatie met wearables van andere fabrikanten.

Het systeem LynX® connect alarmeert dan niet zomaar de medewerkers, maar analyseert de vergaarde data eerst via AI, om na te gaan of een bewoner zich echt in een problematische situatie bevindt. Zo krijgen de zorgverleners veel minder valse alarmen en kunnen zij met evenveel mensen mogelijk meer bewoners bijstaan of meer zorg verlenen.

Oplossing Communicatie 2

Efficiënter evacueren in noodsituaties

En wat bij een brandalarm in de zorginstelling? Dan moeten de juiste personen op het juiste moment correcte informatie krijgen, zodat ze snel en accuraat kunnen reageren. Daarbij kan slimme technologiehet verschil maken. Als u een brandcentrale op LynX® connect aansluit, kan die namelijk niet alleen het brandteam informeren, maar ook de rest van de zorginstelling. Bijvoorbeeld via ledverlichting van LynX® lifeline in de kamers en gangen, die mensen weg van een brandhaard naar de juiste nooduitgang stuurt.Lees hier verder hoe deze technologie tot efficiëntere evacuaties leidt.

Langer en veiliger thuisblijven

Wat ten slotte met de ouderen die vandaag lang thuis willen wonen? Opnieuw kan technologie hierbij stevig ondersteunen, en tegelijk de betaalbaarheid van de zorg verzekeren. Zo laat het platform LynX® home de communicatie tussen zorgbehoevende, mantelzorger en zorgverlener veel makkelijker verlopen, langs digitale weg.

Daarvoor rusten we het huis van de bewoner uit met sensoren. Die volgen zijn gedragspatronen op en informeren meteen familie, vrienden en zorgverleners bij een alarmsituatie. Bovendien kan de oudere op elk moment zelf hulp inschakelen.

Home landscape aflopend

Ook investeren in technologie, dus

Met enkele doordachte investeringen in technologie kunt u dus andere uitgaven drukken, zoals de loonkost, én uitstekende zorg blijven verlenen. Belangrijk daarbij is dat u als zorginstelling niet elk probleem apart probeert op te lossen met telkens een andere technologie, op microniveau. U moet een technologische basisinfrastructuur uitbouwen, op het niveau van de hele organisatie, voor meerdere uitdagingen tegelijk, waarbij u de oplossing kunt afstemmen op individuele bewoners. Steeds met het oog op een betere zorgervaring voor zowel zorgverlener, zorgbehoevende en zijn omgeving.

Genoeg gescrold, ontdek en beleef ons ecosysteem!

Tijdens een referentiebezoek bij een van onze projecten bijvoorbeeld. Niemand meer geschikt om onze visie, diensten en producten te beoordelen dan je collega's. In onze demoruimtes in Aalter, Namen en Puurs, tonen we je graag onze oplossingen in een real life setting.

Verzeker de betaalbaarheid van uw zorg

Wilt u de kosten van uw zorginstelling drukken met technologie, om de kwaliteit én betaalbaarheid van uw zorg hoog te houden? En vraagt u zich af welke mogelijkheden onze oplossingen daarvoor bieden?

Lees dan verder over onze diensten. Of neem contact op met uw account manager, mail naar info@25-8.eu of bel naar +32 (0)50 28 98 10. Samen brengen we uw noden in kaart en bekijken we wat onze technologie voor u kan betekenen.

Icon 25 8
Geschreven door
Céline De Geeter