Vergrijzing

Hoe moet onze gezondheidszorg voor morgen eruitzien?

“We worden met z’n allen almaar ouder.” “Steeds meer mensen hebben een chronische ziekte ...” Je hoort het al jaren. Maar hoe zal de vergrijzing exact evolueren? Hoeveel mensen hebben precies een chronische ziekte, en hoe neemt hun aantal toe? Wat zijn de gevolgen voor de gezondheidszorg en woonzorgcentra? En bovenal: wat is de oplossing?


Vergrijzing piekt tegen 2040

Natuurlijk heeft niemand een glazen bol waarmee je toekomstige bevolkingsevoluties perfect kan inschatten. Maar volgens de recentste demografische vooruitzichten van Statbel en het Federaal Planbureau zal zowel in het Vlaams als het Waals Gewest de vergrijzing tot 2040 snel toenemen. Vanaf 2029 zal ons land ook meer 67-plussers dan min-18-jarigen tellen.

Aantal personen 80 plussers dat in een eenpersoonshuishouden 1 PERS

Vanaf 2040 stabiliseert de vergrijzing evenwel in Vlaanderen en Wallonië. We evolueren in beide gewesten naar 2,3 personen op arbeidsleeftijd voor één persoon van 67 of ouder in 2070, of 25% 67-plussers. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt de leeftijdsstructuur op lange termijn, maar de bevolking blijft er relatief jong in vergelijking met de andere gewesten. In 2070 zal Brussel 3,7 personen op arbeidsleeftijd tellen voor elke 67-plusser.

Meer mensen met chronische ziekte

Ondertussen neemt ook het aantal chronisch zieken (hart- en vaatziekten, diabetes,...) in ons land almaar toe. Tijdens de Gezondheidsenquête van Sciensano uit 2018 vertelde 29% van de Belgische bevolking van 15 jaar of ouder dat ze aan minstens één chronische ziekte leden. Een percentage dat aanzienlijk toeneemt als mensen ouder worden, tot 44% voor 75 jaar of ouder. 42% van de 75-plussers zou zelfs minstens twee chronische ziekten hebben. Dat is zeker deels een gevolg van de vergrijzing.

Kom eens langs

en beleef het LynX ecosysteem in Aalter, Namen of Puurs. We tonen je er graag onze oplossingen in een real life setting.

Intramuraal opvangen is geen optie

Bottomline: het aantal hulpbehoevende ouderen, met minstens één chronische ziekte, zal nog een tijd toenemen. In theorie kunnen we hen intramuraal opvangen, met bijkomende woonzorgcentra. Maar in de praktijk zal dit niet mogelijk zijn, wegens financieel niet haalbaar.

De vergrijzing piekt al in 2040, terwijl de grote investeringsmaatschappijen nieuwe woonzorgcentra bouwen op een afschrijftermijn van 30 jaar. Met andere woorden, dit investeringsmodel kan de piek binnen 10-15 jaar niet opvangen. De komende decennia zullen we dus andere financieringsmodellen nodig hebben.

Het antwoord: meer thuiszorg

Wat kan dan wel een oplossing zijn? De zorg niet meer louter centraal in woonzorgcentra aanbieden, maar meer en meer decentraal: thuis. Vele mensen willen vandaag ook zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen. Cruciaal blijft dan wel de connectie met de zorgorganisatie. Ook thuis moet de hulpbehoevende immers kunnen rekenen op de expertise in de zorginstelling. Die is én blijft een hoeksteen van de zorg, ook morgen.

Spreek luister

Daarbij komt dat bewoner de zorg zelf zal moeten kunnen ‘inkopen’, met een eigen budget, als de overheid de gezondheidszorg betaalbaar wil houden. Een bedrag waarmee de ene misschien de hele dag in het woonzorgcentrum zal willen worden verzorgd en de andere liever voltijds thuis. Hoe houden zorginstellingen ook de verzorging van die thuisblijvers betaalbaar?

Meer nieuws?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. We sturen je maandelijks een overzicht van onze nieuwtjes, klantervaringen en blogposts in je mailbox!

Welkom in de virtuele zorgkamer

Om het probleem op te vangen dat we geen intramurale bedden kunnen blijven bij plaatsen, kunnen we een virtuele zorgkamer inrichten. Die biedt alle nodige communicatie- en monitoringssystemen om de gezondheid thuis op te volgen, bijvoorbeeld van mensen met een chronische ziekte.

Private home revised

Concreet rusten we woningen uit met sensoren van LynX® home. Die kunnen bijvoorbeeld de gedragspatronen van bewoners monitoren en afwijkingen signaleren. Of ze meten allerlei gezondheidsparameters via wearables. Daarnaast kunnen de bewoners zelf via allerlei toestellen manueel hulp vragen. Bijvoorbeeld met een smartphone, maar evengoed met een druk op een slimme knop of armband.

Alle data worden naar de alarmcentrale LynX® connect verzonden. Alarmgegevens analyseert het systeem zelf, waarna het die naar de zorgverlener doorstuurt. Gezondheidsgegevens stuurt de centrale door naar het gekozen zorgdossier.

Videochatten met de dokter

Om de toenemende thuiszorg praktisch en financieel haalbaar te organiseren, zullen zorginstellingen nieuwe oplossingen moeten zoeken. Meer handen voor aan het bed blijken nu al erg moeilijk vindbaar. Dus zullen zorgorganisaties innoveren in de gezondheidszorg. Goed nieuws: heel veel technologie daarvoor is nu al beschikbaar.

Om te beginnen: betrouwbare videocommunicatie, waarmee een huisarts vanaf afstand meer consultaties per dag kan doen of waarmee een verpleger meteen praktische, niet-dringende vragen beantwoorden kan. Cruciaal is dan uiteraard dat de oplossing voor videocommunicatie 200% betrouwbaar is. Ze mag dus niet via huis-tuin-en-keuken-videoapps verlopen, maar dient via een professionele gateway plaats te vinden.

Videocommunicatie heeft het potentieel om even populair te worden in de gezondheidszorg als VoIP-telefonie vandaag.

Nu handelen voor morgen

De technologie maakt het vandaag dus al mogelijk, maar velen voelen de nood eraan nog niet. Tot je een blik werpt op de kost voor de gezondheidszorg en beseft dat die niet meer houdbaar is. Laat ons niet wachten tot 2040, om dan vast te stellen dat we niet genoeg zorgcapaciteit meer hebben. Laat ons nu werk maken van de infrastructuur voor meer thuiszorg, puttend uit de expertise van zorginstellingen als de woonzorgcentra.

Genoeg gescrold, ontdek en beleef ons ecosysteem!

Tijdens een referentiebezoek bij een van onze projecten bijvoorbeeld. Niemand meer geschikt om onze visie, diensten en producten te beoordelen dan je collega's. In onze demoruimtes in Aalter, Namen en Puurs, tonen we je graag onze oplossingen in een real life setting.

Hoe u met onze technologie het toenemend aantal ouderen en mensen met een of meerdere chronische ziekten optimaal thuis kan verzorgen, vanuit uw zorginstelling? Neem contact op met uw accountmanager, mail naar info@25-8.eu of bel naar +32 (0)50 28 98 10.

Icon 25 8
Geschreven door
Céline De Geeter