LynX® Integrator – 25-8 – CERTIFIED LYNX® INTEGRATOR

Make happy users

CERTIFIED LYNX® INTEGRATOR

We zijn Certified LynX® Integrator, wat wil zeggen dat we een erkend integratiebedrijf zijn voor de installatie en service van het zorg- en communicatieplatform LynX®. Ons ganse team heeft de nodige opleiding gekregen, zodanig dat elk van hen het systeem door en door kent. Reken op een feilloze installatie en een uitmuntende dienst na verkoop, de opleiding van uw medewerkers inclusief.

LynX® Connect

LynX® Connect vindt zijn ontstaan in de zorgwereld. Als verwerkende eenheid voorziet het systeem in een groot aantal mogelijkheden op het gebied van alarmverwerking. Verschillende types alarmen zoals verpleegoproepen, dwaaldetectie, locatiebepaling, etc. zijn mogelijk. LynX® Connect dient u te zien als een laag bovenop alle andere systemen. Het verzamelt, detecteert en analyseert  alle alarmen en reageert of meldt aan de klant.

 

De grote uitdaging is het afleveren van het passende bericht waarbij rekening wordt gehouden met de gebruiker. Geen ingewikkelde technologie maar een  eenvoudige applicatie om snel te kunnen reageren en het risico op menselijke fouten te minimaliseren. LynX® Connect houdt rekening met het profiel van de gebruiker, bijhorende noden en levert alle meldingen af in één enkel scherm.

LynX® Connect is een meedenkende oplossing ontwikkeld voor en door zorgmensen dat werkt in combinatie met de meeste bestaande alarmsystemen. Op die manier kunnen eerder gemaakt investeringen gerecupereerd worden. Dankzij de modulaire structuur kan u investeringen spreiden en stelselmatig opbouwen. Daarnaast kunnen ook knoppen en sensoren toegevoegd worden om uw systeem nog intelligenter in te zetten.

LynX® Home

Als gecertificeerde integrator van LynX® Home bieden we hiervoor de oplossing. We rusten een thuiszorgsituatie uit met sensoren doorheen de woning. Deze sensoren leren gedragspatronen aan, of reageren op manuele interactie. Bij afwijking van het ‘normale’ gedrag stuurt de applicatie een alarm uit. Deze alarmmeldingen komen in functie van dringendheid, belangrijkheid en beschikbaarbaarheid bij mantelzorg/familie of bij professionele voorzieningen terecht.
 
De meerwaarde van deze systemen is drieledig. Ten eerste helpt het mensen thuis en kunnen deze zelfstandig blijven wonen. Ten tweede is ook de gemoedrust voor familie en vrienden een onmisbare toegevoegde waarde. Ten derde zorgt het voor een optimalisering van de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlener.