Track & trace management: voor je middelen én mensen

Wil je (medische) uitrusting én mensen kunnen lokaliseren en volgen buiten je zorginstelling? Of over de ‘grenzen’ van meerdere gebouwen heen? Zodat je steeds weet waar medische hulpmiddelen en medewerkers zich bevinden en hoe ze zich bewegen? Dat lukt prima met onze oplossing op maat voor track & trace management én beyond.

Lokaliseer je uitrusting en mensen, ook buiten

Via onze oplossing voor geavanceerd track & trace management kan je mensen, machines, uitrusting en voertuigen volgen, ook buiten je zorginstelling. Daarbij monitor je voortdurend alle gewenste parameters: de positie, afstand, snelheid, werkingstijd, druk, het gewicht ...

Tracktrace management

Al die gegevens belanden via draadloze GPRS-communicatie (bv. een mobiel netwerk of wifi) in onze centraal beheersoftware voor track & trace management. Die visualiseert alle verkregen data, zodat je het perfecte overzicht behoudt. En overschrijden parameters vooraf ingestelde waarden? Dan ontvang je daar een alarmmelding van.

Via ons track & trace management weet je altijd waar pakweg de elektrische fietsen van je thuisverplegers zijn, hoeveel kilometers die al aflegden ...

Niet louter monitoren, ook breder inzetten

Kom eens langs

en beleef onze oplossingen! In onze kantoren in Aalter en Namen, beide vlot bereikbaar, tonen we u graag onze oplossingen in een demo setting.

De binnenkomende datastroom kan je niet alleen visueel raadplegen in de centrale beheersoftware. De gegevens vallen ook te integreren en verwerken in systemen als domotica, ERP-pakketten ... Zo kan je de vergaarde data maximaal waardevol inzetten, binnen verschillende processen in je zorginstelling.

Kies je geavanceerd track & trace management?

Wil je mensen, uitrusting, voertuigen ... volgen, ook buiten de muren van je zorginstelling? Hun parameters als positie, afstand en werkingstijd op de voet volgen? Met alle respect voor de privacy? Dan denken we je technologische oplossing volledig uit, op maat, waarna we die tegen de juiste prijs inkopen, installeren en implementeren.