UZ Gent - Neonatologie

Stille NICU kamers in UZ Gent

Logo uz gent
Sector
Intramurale zorg
272022566 4582178781899648 3621453750168505063 n

Het Universitair Ziekenhuis Gent heeft zijn Neonatale Intensive Care Unit (NICU) uitgebreid met een speciale sectie voor te vroeg geboren baby's. Deze gespecialiseerde afdeling maakt gebruik van de nieuwste behandelingstechnieken, zodat te vroeg geboren baby's intensieve en gespecialiseerde zorg krijgen, waarbij ouders actief worden betrokken in het zorgproces. Het doel is om vanaf het begin een sterke band tussen ouders en hun baby's tot stand te brengen.

Om intensieve of gespecialiseerde zorg te bieden voor te vroeg geboren baby's, maakt de nieuwe afdeling Neonatale Intensive Care Unit gebruik van de nieuwste behandelingstechnieken en betrekt ouders zo veel mogelijk bij het zorgproces. Deze aanpak stelt hen in staat om vanaf het begin een sterke band met hun baby op te bouwen. De nieuwe afdeling biedt ook meer ruimte, waardoor ouders hun kleintjes comfortabel kunnen verzorgen.

Tegelijkertijd maakt de nieuwe afdeling voor te vroeg geboren baby's gebruik van verschillende geavanceerde apparaten, die allemaal worden bewaakt via onze medische apparatuur en verpleegoproepsystemen.

Nauwlettend gevolgd, zelfs vanop afstand

"Het monitoren van medische alarmen of andere levensondersteunende apparatuur is rechtstreeks verbonden met de smartphones van de verpleegkundigen dankzij het nieuwe medische verpleegoproepsysteem," zegt Geert Dewaele, Hoofd Facility Management van het Universitair Ziekenhuis Gent. "Dit stelt hen in staat om sneller en nauwkeuriger te reageren wanneer een medisch apparaat een alarm activeert."

Het nieuwe systeem is een uitbreiding van een eerdere installatie op de afdeling voor respiratoire aandoeningen. "Elke incubator voor te vroeg geboren baby's biedt vier aansluitpunten waar geautoriseerd personeel medische apparatuur kan aansluiten met behulp van hun badge. LED's achter deze aansluitpunten geven duidelijk aan of de medische apparaten correct zijn aangesloten. Dit maakt het mogelijk om de apparatuur op hun smartphones te volgen."

Bovendien weet het Universitair Ziekenhuis Gent altijd welke medische apparatuur in elke kamer wordt gebruikt en wat de status ervan is. Deze informatie is niet alleen zichtbaar op de smartphones van de verpleegkundigen, maar ook op het verpleegstation en op schermen in de hele afdeling.

Betrouwbaarheid heeft prioriteit

Het hele systeem werkt via wifi, Bluetooth en traditionele bedrading (CAN-bus) om maximale betrouwbaarheid te garanderen.

Departementshoofd gebouwen en technische infrastructuur
Geert De Waele

Het medische oproepsysteem is rechtstreeks gekoppeld aan het licht buiten de kamerdeur. Hierdoor kunnen medische alarmen nog steeds in de gang worden weergegeven, zelfs als het netwerk uitvalt. Gezien de aard van de afdeling moeten we ervoor zorgen dat er geen medische alarmen verloren gaan. Dit is haalbaar dankzij deze redundante opstelling.

Gloednieuw en voortdurend in ontwikkeling

Tom Messiaen, managing partner van 25-8: "Het LynX®- (medisch) verpleegoproepsysteemplatform is een innovatief platform, voor het eerst gebruikt in een ziekenhuisomgeving bij AZ Sint-Lucas Gent. Dankzij de samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent konden we de nieuwste evolutie van het systeem, namelijk gecontroleerde medische verbindingen, afstemmen op de daadwerkelijke behoeften van de verpleegkundige en medische diensten."

"Achter de schermen kan het medische verpleegoproepsysteem zeer complex en op ICT gericht zijn. Voor de gebruiker moet de oplossing in elk opzicht eenvoudig zijn: gebruiksgemak, mobiliteit, ergonomie, esthetiek en meer. Ondersteunende diensten (technische en ICT-afdelingen) vereisen (ICT- en IoT-) beveiliging, redundantie en betrouwbaarheid. LynX biedt dit allemaal voor de nieuwe afdeling van het Universitair Ziekenhuis Gent."